Magna Prosjekt Sør prosjekt med Bulk N01

Ulike roller

NO1 Real Estate

N01 Real Estate er et BULK selskap står bak den pågående etablering av datapark på Støleheia i Vennesla kommune

Våre medarbeidere har igjennom tidligere ansettelsesforhold bidratt med ulike oppgaver siden Bulk startet arbeidet med reguleringsplanen. Man har da hatt rollene knyttet til Prosessleder for planarbeidet, Ansvarlig Søker, avklaring av rekkefølgekrav, ulike roller knyttet til byggherreforskriften, byggeledelse for ombygging / utvidelse av eksisterende bygg mv. Samt prosjekt og byggeledelse for tomteopparbeidelse og teknisk byggeledelse på nye data bygg som er under oppføring.

Infrastruktur anlegg og tomteopparbeidelser

Sørlandsparken ØST AS

Magna Prosjekt Sør utfører prosjekt, prosjektering og byggeledelse i forbindelse med opparbeidelse av offentlige infrastrukturanlegg som vei, VA og kabelanlegg i Sørlandsparken Øst. Arbeidet omfatter alle prosjektadministrative oppgaver fra prosjekteringsfasen og fram til ferdige anlegg. Prosjektledelse av planlegging og opparbeidelse av næringsområder er blant kjernekompetansen til Magna Prosjekt Sør.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark
Entra ASA og Magna Prosjekt sør nytt kontorbygg i Oslo

Kontorbygg

Entra ASA

Vi har prosjektledelse for et nytt, flott kontorbygg som ligger sentralt i Oslo. Bygget er på 20 000 kvm bruttoareal og planlegges ferdigstilt i 2023.

Ulike roller

Agderbygg Eiendom

Vi bistår Agderbygg med ulike oppgaver knyttet til myndighetshåndtering. I dette ligger prosessledelse knyttet til reguleringssaker, ulike byggesaker, SHA oppfølging samt generell rådgivning. Under er et utvalg av de prosjektene vi jobber på:

  • Nye Vestnes – endring av reguleringsplan, kart og delingsforretning, byggesakshåndtering og prosjektledelse knyttet til ferdigstilling av delområder.
  • Landvik – prosessledelse knyttet til regulering
  • Kirsten Flagstadsvei – prosjektledelse knyttet til opparbeidelse av regulert boligområde

Agderbygg eiendom oversiktsbilde
Oversiktsbilde nye Lumber industriområde Skeie eiendom og Magna prosjekt sør

Sentrale roller

Skeie Eiendom AS

Magna Prosjekt Sør bistår Skeie Eiendom med ulike oppgaver i forbindelse med den pågående transformasjon av Lumber industriområde i Kristiansand til et nytt bolig- og næringsområde.

Vi deltar i sentrale roller som byggherreombud, SHA-ansvar, ansvarlig søker, kvalitetskontroll og kontraktsoppfølging.

Kontrakt og anskaffelser

Elkem Northern Recharge

Pilotanlegg for produksjon av grafitt til fremtidig batterifabrikk. Vi har bistått med innkjøp og kontraktsarbeid for materiell og tjenester til anlegget.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark
Oversiktsbilde nye Lumber industriområde Skeie eiendom og Magna prosjekt sør

Prosjektoppfølging

Sørlandssenteret

Vi er Sørlandssenterets foretrukne partner når de behøver bistand til gjennomføring av ulike prosjekter; fra idefase til ferdigstilling. Oppgavene varierer fra vedlikeholdsoppgaver for ulike tekniske anlegg, til større ombygginger som berører store arealer hvor daglig drift og kunder også skal ivaretas.

Kontrakt og anskaffelser

Elkem ASA Bremanger

Prosjektet, kalt Hornelen, gikk ut på en total oppgradering av ovn 5 for å redusere NOx utslipp. Vi bisto i oppgaver som kontraktsforhandlinger, administrasjon og  gjennomføring frem til endelig avslutning av kontraktene.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark
Magna Prosjekt Sør prosjekt med Bulk N01

Ulike roller

NO1 Real Estate

N01 Real Estate er et BULK selskap står bak den pågående etablering av datapark på Støleheia i Vennesla kommune

Våre medarbeidere har igjennom tidligere ansettelsesforhold bidratt med ulike oppgaver siden Bulk startet arbeidet med reguleringsplanen. Man har da hatt rollene knyttet til Prosessleder for planarbeidet, Ansvarlig Søker, avklaring av rekkefølgekrav, ulike roller knyttet til byggherreforskriften, byggeledelse for ombygging / utvidelse av eksisterende bygg mv. Samt prosjekt og byggeledelse for tomteopparbeidelse og teknisk byggeledelse på nye data bygg som er under oppføring.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark

Infrastruktur anlegg og tomteopparbeidelser

Sørlandsparken ØST AS

Magna Prosjekt Sør utfører prosjekt, prosjektering og byggeledelse i forbindelse med opparbeidelse av offentlige infrastrukturanlegg som vei, VA og kabelanlegg i Sørlandsparken Øst. Arbeidet omfatter alle prosjektadministrative oppgaver fra prosjekteringsfasen og fram til ferdige anlegg. Prosjektledelse av planlegging og opparbeidelse av næringsområder er blant kjernekompetansen til Magna Prosjekt Sør..

Entra ASA og Magna Prosjekt sør nytt kontorbygg i Oslo

Kontorbygg

Entra ASA

Vi har prosjektledelse for et nytt, flott kontorbygg som ligger sentralt i Oslo. Bygget er på 20 000 kvm bruttoareal og planlegges ferdigstilt i 2023.

Agderbygg eiendom oversiktsbilde

Ulike roller

Agderbygg Eiendom

Vi bistår Agderbygg med ulike oppgaver knyttet til myndighetshåndtering. I dette ligger prosessledelse knyttet til reguleringssaker, ulike byggesaker, SHA oppfølging samt generell rådgivning. Under er et utvalg av de prosjektene vi jobber på:

  • Nye Vestnes – endring av reguleringsplan, kart og delingsforretning, byggesakshåndtering og prosjektledelse knyttet til ferdigstilling av delområder.
  • Landvik – prosessledelse knyttet til regulering
  • Kirsten Flagstadsvei – prosjektledelse knyttet til opparbeidelse av regulert boligområde
Oversiktsbilde nye Lumber industriområde Skeie eiendom og Magna prosjekt sør

Sentrale roller

Skeie Eiendom AS

Magna Prosjekt Sør bistår Skeie Eiendom med ulike oppgaver i forbindelse med den pågående transformasjon av Lumber industriområde i Kristiansand til et nytt bolig- og næringsområde.

Vi deltar i sentrale roller som byggherreombud, SHA-ansvar, ansvarlig søker, kvalitetskontroll og kontraktsoppfølging.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark

Kontrakt og anskaffelser

Elkem Northern Recharge

Pilotanlegg for produksjon av grafitt til fremtidig batterifabrikk. Vi har bistått med innkjøp og kontraktsarbeid for materiell og tjenester til anlegget.

 

Oversiktsbilde nye Lumber industriområde Skeie eiendom og Magna prosjekt sør

Prosjektoppfølging

Sørlandssenteret

Vi er Sørlandssenterets foretrukne partner når de behøver bistand til gjennomføring av ulike prosjekter; fra idefase til ferdigstilling. Oppgavene varierer fra vedlikeholdsoppgaver for ulike tekniske anlegg, til større ombygginger som berører store arealer hvor daglig drift og kunder også skal ivaretas.

Magna Prosjekt Sør, samarbeid med Kristiansand Næringspark

Kontrakt og anskaffelser

Elkem ASA Bremanger

Prosjektet, kalt Hornelen, gikk ut på en total oppgradering av ovn 5 for å redusere NOx utslipp. Vi bisto i oppgaver som kontraktsforhandlinger, administrasjon og  gjennomføring frem til endelig avslutning av kontraktene.