Er du, som oss, brennende opptatt av å stå på overfor våre kunder, slik
at prosjektene blir ferdig til riktig tid, kostnad og kvalitet?

Er du, som oss, brennende opptatt av å stå på overfor våre kunder, slik
at prosjektene blir ferdig til riktig tid, kostnad og kvalitet?

Da vil vi gjerne høre fra deg!

Hva vi kan tilby deg

Dine personlige egenskaper

Typiske arbeidsoppgaver

Hos oss er det muligheter på flere områder:

 • Faglig utvikling
 • Nøkkelrolle i en kompetansebedrift
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Spennende og komplekse prosjekter
 • God tilgang til faglig ekspertise
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode lønnsvilkår og bonusordninger
 • En fleksibel og generøs arbeidsgiver

Vi ser etter deg som:

 • Er engasjert og har motiverende egenskaper
 • Er selvstendig, opptatt av kvalitet og et godt resultat
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Er kundeorientert og en god relasjonsbygger
 • Tar ansvar og er pålitelig
 • Deler av egen kompetanse og ønsker å lære mer!

Typiske roller hos oss inkluderer:

 • Kontrahering og kontraktsoppfølging av rådgivere/entreprenører
 • Ressursplanlegging, kostnads- og risikostyring
 • Følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig koordinering
 • Sikre tydelig og smidig kommunikasjon
 • Ivareta eksisterende samt skape nye kunderelasjoner

Hva vi kan tilby deg

Hos oss er det muligheter på flere områder:

•  Faglig utvikling
•  Nøkkelrolle i en kompetansebedrift
•  Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger
•  Spennende og komplekse prosjekter
•  God tilgang til faglig ekspertise
•  Gode pensjons- og forsikringsordninger
•  Gode lønnsvikår og bonusordninger
•  En fleksibel og generøs arbeidsgiver

Dine personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

•  Er engasjert og har motiverende egenskaper
•  Er selvstendig, opptatt av kvalitet og et godt resultat
•  Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
•  Er kundeorientert og en god relasjonsbygger
•  Tar ansvar og er pålitelig
•  Deler av egen kompetanse og ønsker å lære mer!

Typiske arbeidsoppgaver

Typiske roller hos oss inkluderer:

•  Kontrahering og kontraktsoppfølging av rådgivere/entreprenører
•  Ressursplanlegging, kostnads- og risikostyring
•  Følge opp sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø
•  Tverrfaglig koordinering
•  Sikre tydelig og
smidig kommunikasjon
•  Iverta eksisterende samt skape nye kunderelasjoner

Åpen søknad

Har du erfaring, kan vise til resultater og fornøyde oppdragsgivere kan du se fram til nye utfordringer hos oss.