En samarbeidspartner i utfordrende prosjekter

PROSJEKTLEDELSE OG RÅDGIVNING

Kompetanse og erfaring betyr noe

Vi består av personell med årelang erfaring som bidragsyter på mange store og små prosjekter. Selskapet er ungt, men de ansatte kjenner hverandre fra mange år tilbake.

I Magna Prosjekt Sør vil vi vise at kompetanse og erfaring betyr noe.

Vi bistår i alle sentrale roller i et prosjekt

Prosjektledelse

Prosjektledelse er et fag.
Ingen prosjekter er like, men strukturen i gjennomføringen er den samme.

I samarbeid med våre kolleger i øst har vi utviklet en prosjekthåndbok som danner grunnlag for gjennomføringen. Den bruker vi som mal og oppslagsbok for vårt arbeid og deler gjerne erfaringen med våre oppdragsgivere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggherreombud

Vi kan påta oss rollen som byggherreombud i totalentrepriser, som vil si at vi stiller som arbeidsgivers «profesjonelle hjelper».

Ved å engasjere oss som byggherreombud får du som byggherre en ekstra trygghet i prosjektet ditt. Vi bidrar blant annet med  kontraktsinngåelser, økonomisk kontroll og ivaretagelse av kravet om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Anskaffelser og kontrakter

Anskaffelsesstrategien må være en integrert del av prosjektets prosjektmandat.

Hensikten med å beskrive anskaffelsesstrategien er å sikre at anskaffelsesaktivitetene understøtter prosjektets hovedmål og gjennomføringstid. Anskaffelsesstrategien skal være en del av prosjektgjennomføringsplanen.

 

 

 

 

Prosjekteringsledelse

Ethvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye for å lykkes. Arbeidet må beskrives i detalj, tegninger må produseres og beregninger må gjøres slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Vi produseres gode løsninger og tegninger slik at alle som jobber på byggeprosjektet kan jobbe effektivt.

Planlegging

Hovedtidsplanen skal være en overordnet plan som viser alle faser i prosjektet, samt hoved­aktivitetene/kontrakter og viktige avhengigheter i hver fase. Prosjektets hovedmilepæler skal fremgå av planen.

Normalt vil en hovedtidsplan være dokumentert på en side. Under denne etableres det to nivåer, som skal sikre fremdriften i prosjekteringen Nivå 2, samt detaljplaner (Nivå 3) som skal gi de utførende tilstrekkelig informasjon til at de kan samhandle med alle på byggeplassen.

Byggledelse

Vi gir oppdragsgiver all nødvendige bistand med å styre og følge opp både små og store prosjektet i utførelsesfasen. Vi benytter personell med lang og bred erfaring fra bygge- og anleggsledelse. I tillegg tilbyr vi også teknisk byggeledelse innenfor elektro og VVS-fag.

SHA

Byggherreforskriften stiller krav til at alle byggeprosjekt av en viss størrelse skal ha en oppfølging i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Som uavhengig rådgiver kan flere av våre medarbeidere bistå alle byggherrer med å ivareta de forpliktelser byggherreforskriften krever.

Ansvarlig søk

Det skal være et firma som står som ansvarlig søker for de aller fleste bygge og anleggsprosjekt i Norge. Med sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 kan våre ansatte bistå byggherre / entreprenør med alle typer byggesøknader uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Prosessledelse

Som uavhengig rådgiver kan våre kompetente medarbeidere bistå med å utvikle eiendom igjennom gode planprosesser ved å hente gode ressurser fra ulike fagmiljø.

Agderbygg Eiendom

Ulike roller

Sørlandsparken ØST AS

Infrastruktur anlegg og tomteopparbeidelser

Elkem Northern Recharge

Kontrakt og anskaffelser

Entra ASA

Kontorbygg

Spørsmål og henvendelser

Finn riktig kontaktperson

magna prosjekt sør

bli med på laget

Vi søker stadig flere engasjerte og dyktige medarbeidere.

Kanskje er det nettopp deg?

Vi bistår i alle sentrale roller i et prosjekt

Prosjektledelse

Prosjektledelse er et fag.
Ingen prosjekter er like, men strukturen i gjennomføringen er den samme.

I samarbeid med våre kolleger i øst har vi utviklet en prosjekthåndbok som danner grunnlag for gjennomføringen. Den bruker vi som mal og oppslagsbok for vårt arbeid og deler gjerne erfaringen med våre oppdragsgivere.

Byggeherreombud

Vi kan påta oss rollen som byggherreombud i totalentrepriser, som vil si at vi stiller som arbeidsgivers “profesjonelle hjelper”.

Ved å engasjere oss som byggherreombud får du som byggherre en ekstra trygghet i prosjektet ditt. Vi bidrar blant annet med  kontraktsinngåelser, økonomisk kontroll og ivaretagelse av kravet om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Anskaffelser og kontrakter

Anskaffelsesstrategien må være en integrert del av prosjektets prosjektmandat.

Hensikten med å beskrive anskaffelsesstrategien er å sikre at anskaffelsesaktivitetene understøtter prosjektets hovedmål og gjennomføringstid. Anskaffelsesstrategien skal være en del av prosjektgjennomføringsplanen.

Prosjekteringsledelse

Ethvert bygg- og anleggsarbeid må planlegges nøye for å lykkes. Arbeidet må beskrives i detalj, tegninger må produseres og beregninger må gjøres slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende lover og forskrifter. Vi produseres gode løsninger og tegninger slik at alle som jobber på byggeprosjektet kan jobbe effektivt.

Planlegging

Hovedtidsplanen skal være en overordnet plan som viser alle faser i prosjektet, samt hoved­aktivitetene/kontrakter og viktige avhengigheter i hver fase. Prosjektets hovedmilepæler skal fremgå av planen.

Normalt vil en hovedtidsplan være dokumentert på en side. Under denne etableres det to nivåer, som skal sikre fremdriften i prosjekteringen Nivå 2, samt detaljplaner (Nivå 3) som skal gi de utførende tilstrekkelig informasjon til at de kan samhandle med alle på byggeplassen.

Byggledelse

Vi gir oppdragsgiver all nødvendige bistand med å styre og følge opp både små og store prosjektet i utførelsesfasen. Vi benytter personell med lang og bred erfaring fra bygge- og anleggsledelse. I tillegg tilbyr vi også teknisk byggeledelse innenfor elektro og VVS-fag.

SHA

Byggherreforskriften stiller krav til at alle byggeprosjekt av en viss størrelse skal ha en oppfølging i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Som uavhengig rådgiver kan flere av våre medarbeidere bistå alle byggherrer med å ivareta de forpliktelser byggherreforskriften krever.

Ansvarlig søk

Det skal være et firma som står som ansvarlig søker for de aller fleste bygge og anleggsprosjekt i Norge. Med sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 kan våre ansatte bistå byggherre / entreprenør med alle typer byggesøknader uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Prosessledelse

Som uavhengig rådgiver kan våre kompetente medarbeidere bistå med å utvikle eiendom igjennom gode planprosesser ved å hente gode ressurser fra ulike fagmiljø.